• bg1
  • Camouflage tower

    برج استتار

    استتار برای هماهنگی برج ارتباطی با محیط طبیعی اطراف است و به طور موثر مشکل دشواری ساخت ایستگاه در نقاط دیدنی و مکانهای دیگر را حل می کند. این محصول از رزین مصنوعی به عنوان چسب استفاده می کند که با مواد اولیه شیمیایی درجه یک برای تهیه اشیا پلاستیکی که به عنوان درخت استفاده می شوند ، تکمیل می شود. بسترهای مجسمه سازی مانند تیرها ، گره های درختان ، پوست ، ریشه ها و غیره با رنگ اکریلیک درجه بالا پاشیده می شوند تا سطح را اصلاح کرده و از آن محافظت کنند ، باعث افزایش دوام ، ترک خوردن یا ریزش نشوند و خاصیت بازسازی دارند.