• bg1

  برج XY به عنوان یک شرکت پیشرو در منطقه ما ، اهمیت زیادی برای مدیریت تولید و ظرفیت تولید و حفاظت از محیط زیست کارخانه قائل است.

  به طور کلی ، او تیم خود را دو بار در سال برای بازرسی به برج XY می آورد.

  مسئول این شرکت گفت که پایبند به مفهوم اشتراک گذاری و برد برد ، برج آهنی چین ، که وظیفه مهم اصلاحات را بر عهده دارد ، به دنبال طرح سریع در زمینه زیرساخت ها و تعمیق منابع بر اساس خود بوده است. سایت ، برج آهنی و سایر منابع ، به گونه ای که به طور فعال نیازهای مشترک صنایع مختلف را برآورده کرده و ارزش بیشتری برای کل جامعه ایجاد کند.

newsq
news5
new2
news2

زمان ارسال: مارس 12-2020